• Всеки момент ще започне строителството по изграждане на Подземния град в Морската градина. Очаква се да излезе строителното разрешение. Фирмата, спечелила поръчката, е "Андезит" ООД. Дружеството ще извърши строителните работи по проекта. В момента обектът се подготвя, като мястото се обезопасява. Строителни дейности включват и изграждането на хидроизолация, вентилационна и нова осветителна система. Прогнозната стойност е милион 250 хил. лв., без ДДС. Софийското обединение "ЦСМ-СТК 2014" пък ще прави аудио визуалните ефекти. Цената на изпълнението им е 249 хил.лв., без…
 

Коментар

Интервю