• На територията на пристанище Бургас заработи пункт на Националната агенция за приходите за фискален контрол върху движението на рискови стоки, най-вече риба, месо, цитрусови плодове и захар. Прекият ефект от дейността на новия пункт се очаква още в края на годината да надхвърли 5 млн.лв. Целта на тази нова зона на контрол ще бъде 24-часово наблюдение и проверка на контейнерния трафик през най-голямото ни черноморско пристанище от и за страните членки на Европейския съюз, като същевременно ще се наблюдават и…
 

Коментар

Интервю