• В Бургас са определени 270 места, на които да се намират таксиметровите стоянки. Една част от тях са утвърдени с решения на Общинския съвет, а друга със заповед на кмета, въз основа на Експертния съвет по устройство на територията при Община Бургас. Тъй като ОбС, след промените в Наредба 34, е този, който определя броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки, предстои това да бъде одобрено на сесия през март. Експертният съвет предлага да се премахнат местата за такситата на…
 

Коментар

Интервю