• ПМГ „Акад.Никола Обрешков” е една от двете гимназии, в които се кандидатства с най-висок бал, съобщиха от РИО на МОН. Става въпрос специално за специалността „Математика с английски език”. Там максималният бал е 36.00, минималният е 31.814. В същото училище, за специалност "Биология с английски език”, се изисква максимален бал 35.375  и минимум 31.554.  Второто учебно заведение е Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”. За специалност „Немски език” максималният бал е 35.680, а минималният- 32.000.В други две бургаски гимназии…
 

Коментар

Интервю