ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” BG 051PO 001/ 07/ 2.1-01
ДОГОВОР № ESF – 2101 – 02 – 02002 / 02.04.2008 г.


Квалификационно обучение на заети лица
Модул  1 :  За придобиване на правоспособност “Водач на МПС, кат. Ттб”

          В “Бургасбус” ЕООД се осъществява проект с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по ОП “Развитие на човешките ресурси” от м. април 2008г.
          Проекта предоставя възможност за квалификационно обучение на заети лица за придобиване на правоспособност “Водач на МПС, категория Ттб”.
          Първата група от 10 курсиста вече получиха  новите си свидетелства за управление на МПС с допълнителната категория за  “Водач на тролейбус” и с нетърпение очакват да почнат работа като такива. Сегашните им работни места са: монтьори, проверители, шофьори и кондуктори в градския транспорт.
           В момента се осъществява обучението на втората група по проекта от нови 10 курсиста.Коментар

Интервю