Белов: Има два вида клубове - които работят за марка и които са се скрили зад марката

Белов: Има два вида клубове - които работят за марка и които са се скрили зад марката

Петък, 12 Февруари 2016 09:09
Интервю с председателя на Комисията по спорт и общински съветник Калчо Белов

Проектът на новата наредба за субсидиране на спортни клубове вече може да се прочете на сайта на ОбС-Бургас. Това ли е окончателният й вид?

Не. Проектът ще стои на сайта 14 дни, за да може да бъде обсъждан от бургаски спортни клубове и от спортните хора от Бургас. Наредбата е отворена и може да търпи промени в цифри и числа. И то след като има мотивирано предложение от спортните клубове, което ще бъде обсъдено от вносителите и от комисията по спорт. Ако има нещо разумно, консенсус в мненията и с останалите клубове, тези предложения ще бъдат взети под внимание и ще бъдат направени промени.

Кое наложи написването на новата наредба?

В Бургас действаща наредба в частта си подпомагане на спортни клубове няма. Защото старата наредба представлява по-скоро инструкция за награждаване на спортни клубове за успехи, отколкото наредба за подпомагането им в реалната си спортна част. Лично аз нося голяма вина. Като председател на комисията по спорт, през последните близо две години от стария мандат, не инициирах промяна на старата наредба, защото ми трябваше време да вникна в спецификата, проблематиката и отчитането, контрола и начина на предоставяне на средства. Изискваше се време да вникна дълбоко в нещата и да съм наясно с всички тези параметри. Сега мисля, че съм готов – знам спецификата, проблематиката, параметрите, начина на отчитане и получаване на средства, запознах се много добре със Закона за физическото възпитание и спорта, с Националната стратегия за развитие на спорта 2020 и се почувствах готов да инициирам създаването на нова наредба, която да обхваща всички тези параметри.
    
Коя е най-голямата пробойна в старата наредба? Кое е най-важното, което трябва да се промени и ако ги степенуваме кое е на първо място?

Първо в старата наредба липсваха ясни и пълни критерии за това кой и какъв трябва да е клубът, който може да получава подпомагане. 95%  от старата наредба е по-скоро инструкция за награждаване за успехите, които имат, но в никакъв случай не е наредба, която дава ясна картина за структурата на клуба и пирамидата, която е изградена. Няма критерии и начини, по които трябва да бъде подпомогнат. Новата наредба има много по-пълни критерии за това, кои клубовете могат да участват.

С какво се различава новият проект от старата наредба?

Разделили сме колективните от индивидуалните спортове. Разделихме ги поради разликата между тях – спецификата, начина на тренировъчен процес, на провеждане на състезания, на участие в републикански първенства. Това са абсолютни несъвместими неща, които нямаше как да влязат в една глава и в една методика на изчисляване. В новата наредба използвахме голяма част от старата /в частта точки за успехи/, но вкарахме изключително важен критерии и таблица за изчисление - това е структурата, която има клубът. За нас е изключително важно да знаем дали има изградена структура – деца подготвителна възраст, момчета, момичета, юноши младша, старша, младежи и девойки. Лично за мен най-голямата ценност за един клуб е школата или пирамидата, която има изградена. Защото всеки един клуб с представителен отбор, ако няма силна пирамида зад гърба си, то той е еднодневка. Той може да си замине след месец - шест, когато реши собственикът му или благодетелят му. Но има ли детско-юношеска школа, има ли силна пирамида – това няма как да се случи.

Тайна ли са имената на клубовете, които имитират дейност?

Примери мога да дам няколко за града, но всеки спортен човек като се замисли, може веднага да му стане ясно кои са клубовете, които останаха да съществуват благодарение на школите си.

В Бургас има два вида клубове. Такива, които работят за марка, имат структура и представителен отбор. Другият вид са клубове, които са се скрили зад марката, а отдолу почти нямат нищо или имат една имитация на дейност. Лично аз не бих толерирал по никакъв начин такива клубове. Не приемам начина им на работа.

Това означава ли, че според проекта на новата наредба такива клубове няма да бъдат субсидирани от общината?

Първо искам да подчертая, че в цялата наредбата става въпрос само за детско-юношески спорт. Община Бургас ще подпомага единствено детско-юношеските школи. Клубовете по наредба няма да получават подпомагане за представителния си отбор, а единствено за школите си. И критериите, и допустимите разходи ще бъдат на база единствено ДЮШ.

Кои са критериите, по които ще бъдат точкувани клубовете?

Всички, които са познати от старата наредба плюс брой картотекирани спортисти, взели участия в държавния спортен календар; брой треньори, които отговарят на изискванията по чл.5, които имат трудово-правни отношения с клуба – на трудов или граждански договор; брой спортисти включени в националните отбори по възрасти, тъй като считаме, че трябва да стимулираме клубовете, които имат национални състезатели; брой подготвителни групи и брой спортисти-ученици в спортното училище. Да, учениците от спортното училище се финансират от държавата, но това са наши бургаски деца, селектирани, които тренират и представят града ни и клуба си. Така че смятам за редно общината да поеме известна част от финансовата тежест за тези спортисти, а и за в бъдеще спортът ще бъде част от тяхната професия.

Кое е новото при формулирането на точките при индивидуалните и колективни спортове? На каква база ще се изчисляват и нормално ли е разпределението 30 на 70%?

Индивидуалните спортове ще се изчисляват на база старата наредба – това е базата на изчисляване на точките от министерството на спорта. Новото е, че добавяме брой точки за развита структура на клуба.

Разпределението 30 на 70% не е цифра, която е написана ей така. Това беше база за предходни години, беше направен изключително дълбок анализ на разходна част в спортно-състезателния процес на индивидуалните и колективните спортове.

Досега нямахме критерии за оценка на колективните спортове, тъй като те почти не присъстваха в старата наредба и нямахме математически модел за изчисляване на тяхната структура. С екип от математици и експерти от и извън Бургас и с помощта на бургаски спортни клубове, които ни дадоха коректна и точна информация за спортно-състезателната и финансовата част, за което много им благодаря, успяхме да обединим цялата специфика. Ясно е, че не може за всеки спорт да се напише отделна наредба. Мисля, че този баланс ние го постигнахме.  

Досега никой в България не се е потрудил да направи методика за оценка на колективните спортове. Успяхме да създадем нещо, с което мисля че направихме нещо много добро. В предварителните разговори със спортни експерти от София и страната, те изказаха задоволство от това, което прочетоха. Трудът беше много голям.

Интересен момент е, че в тази наредба ще подпомагаме само клубове с отрицателен баланс.

Какво означава това?

Ако приходната част на клуба е по-голяма от разходната част, ние няма какво да подпомагаме. Ние подпомагаме само тези школи, които се нуждаят от това, а не всичко солидарно, защото ние не награждаваме, не финансираме, не субсидираме. Това е важно да се знае.

Това означава ли че клубовете ще дават отчет на общината къде колко и за какво са разходвали отпуснатите средства?

В старата наредба има три приложения, с които започва и свършва всичко. В новата приложенията са 14, в които за първи път ние ще поискаме от клубовете информация, която в голяма част от тях така или иначе дават на Министерството на спорта -  структура, спортно състезателна дейност, приходна и разходна част на клуба. Но досега не е искана, защото не беше регламентирано в наредбата. Смятам за изключително важно обществеността да знае каква е приходната и разходната част на всеки клуб, тъй като клубовете, които ние подпомагаме са сдружения с нестопанска цел за обществена полза, т.е. те са публични дружества. Те използват публични средства - дали като членски внос или такси, които получават от гражданите на Бургас, или като средства от община Бургас за подпомагане. Така че считам, че е редно и нормално да бъдат и публични отчетите им в приходна и разходна част.

Другата идея, която имаме намерение да приложим, е всички приложения, които съпътстват наредбата, след попълването на клубовете да бъдат качвани на сайта на община Бургас. Така всеки гражданин ще може да се запознае с тях и ще знае за какво, къде и как отиват парите на данъкоплатците и парите, които родителите плащат за членски внос и т.н.

Освен това ще даде резултат, първо като критерий за оценка на клубовете, като метод за изчисляване подпомагането на клубовете, така за първи път ще имаме възможността след попълване на документите през тази година Община Бургас да събере пълни досиета на клубовете в частта спортно-състезателна и пирамидална структура. Досега никой в Бургас не знае кой клуб с какво разполага, какъв е спортният резерв на Бургас, какво излиза от долу, какво стои на върха, не всеки знае за някои вид спорт. Сега ще имаме пълна картина. Това ще бъде и вид атестация къде се намира бургаския спорт и по-конкретно детско-юношеските школи.

Освен на олимпийските, световните, европейските и балкански първенства, защо акцентирате само на държавните първенства от спортния календар на отделните федерации?

Има спортове с богат спортен календар. Когато излезем извън строго регламентираните от федерациите държавни първенства и международни турнири, има абсолютна неяснота и неравностойност между голяма част от спортовете. Тежестта на успехите, на медалите от така наречените частни турнири, които са извън спортния международен календар на съответната федерация и всеки може да участва без преди това да е спечели правото си на участие, се губи. И игралите в такива турнири спортисти се завръщат с торба медали. Затова приемаме ясни и точни критерии. Това важи за индивидуалните спортове. За колективните спортове приемаме брой участия на съответната възрастова група в държавния спортен календар, под внимание е взето и участието на турнири. Взема се под внимание и отдалечеността – което ще е според квалификацията на съответната федерация- зонални, регионални и т.н. Оценяваме и толерираме спортисти в националните отбори. Има точка за спортисти /възпитаници на школата на клуба/, интегрирани в представителния отбор на съответния клуб. Така вместо външни спортисти, които идват за месец-три, шест и никой не запомня имената им, в представителните ни отбори ще има повече бургаски състезатели. В същото време нашите деца са високо ценени извън Бургас. За последните три години над 45 деца от различите видове спорт са напуснали Бургас и са преминали в други отбори. Има и случаи, в които наши състезатели са и извън България. Това е стимул за клубовете, които успяват да интегрират деца, навършили пълнолетие, от своята школа в представителния си отбор. Това са интересните моменти в критериите за оценка на колективните спортове.

Какво ще се признава за разход?

По старата наредба има само едно изречение, което казва: „Отпуснатите финансови средства, които са пряко свързани с дейността на спортния клуб”. Това е едно широко понятие, според което могат да се прилагат фактури и за телекомуникационни услуги и ред други неща, които нямат отношение към спортно-състезателната дейност. В новата наредба за признати разходи се признават тези, които касаят спортно-състезателна дейност и попълване на приложение за отчет на предходната година и план програма за следващата единствено само от календара на държавното първенство. Така разходите могат да бъдат стриктно и точно описани и отчитани.

Този проект на наредба кога трябва да влезе за гласуване на ОбС?

На 26 февруари ще бъде внесена за гласуване на сесия на ОбС. След това ще бъде направено разпределение за бюджет 2016 г  Новата наредба ще бъде приложена, като се вземе за база предходна година, тъй като в този период има реални резултати, започнато и завършено държавно първенство и няма как да разпределяме средства върху обещания. Всеки може да напише и обещае каквото поиска и да получим отговор: Ами нещата не станаха. Какво да направим сега?

След влизането в сила на наредбата клубовете ще имат ли технологично време за попълване на документите?

С влизането в сила на новата наредба, тя обезсилва старата. Клубовете ще имат време, в което ще си попълнят новите документи. По новата наредба ще бъде създадена комисия по чл.10, която ще бъде с различна представителност и широка експертност – юрист, счетоводител, представител на консултативния съвет по спорта, на комисията по спорт и експерт от дирекция „Спорт” и представител на „Спортни имоти”, която ще разглежда документите и проверява попълнените от клубовете данни. Ако има някакви забележки или отказ за субсидиране, ще се дават мотивирани писмени отговори. Това ще подобри коректността и обективността на взимане на решения.

Кога клубовете ще могат да вземат първите траншове от сумата си за подпомагане за предходната година?

Срокът за кандидатстване по чл. 10 се счита 24 април, а най-вероятно до май средствата ще бъдат отпуснати.     

Очакват ли се изненади относно „финансовата инжекция” – разминаване в очакванията сума по новата и старата наредба? Всеки си е направил някакви разчети, сметки каква ще бъде финансовата помощ.

Да, такива ще има. Отново ще се върна на това, че досега в структурата ни беше взимана под внимание в частта само индивидуални спортове. Сега структурата ще заеме еднаква част с критерии и успехи. Така че някои клубове, които са работили за развитието на структурата на пирамидата, сега ще заемат своето достойно място. Същото се отнася и до колективните спортове. Този, който е работил досега – развивал е детско-юношеската си школа, сега също ще получи достойното си място. Вече казах, че с попълването на всички документи ще имаме ясна картина кой кой е в Бургас.       

Разговарях с много клубове, видях много документи и мога да кажа, че в Бургас имаме спортни клубове с много развита структура и съм сигурен, че ако ние концентрираме средства и внимание според структурата им, след две-три години в Бургас ще се получат осезаеми резултати. Убеден съм. В Бургас ще имаме много добри спортисти, които ще излязат от младежка възраст и в бургаските представителни отбори преобладаващата част от спортистите ще бъдат нашите бургаски деца.

Колко средства ще отдели за спорт община Бургас?

Направихме проучване какво е състоянието в други големи областни градове на България. Срещнахме се с председатели на комисии по спорт, с директори и началник отдели спорт, обменихме мнения, видяхме как се работи по другите места, какви средства се отпускат за спорт. И мога да кажа категорично, че Бургас е един от градовете, който отделя най-много средства за спорт. За Пловдив бюджетът за спорт е 700 000 лв., за Варан е 1 100 000 лв. За Бургас е 1 400 000 лв.

Видяхме и спортните бази, които имат в тези градове. В Бургас, това което имаме като спортни бази и това, което ще бъде построено – залата в к/с „Славейков” и започнатата зала „Арена Бургас”, градът ни ще стане уникален. Това е в резултат работата и ангажимента на администрацията, ОбС, кметът Димитър Николов, който е широко отворен към спорта. Според него, инвестирайки в спорта – това означава, че няма да даваме пари за здраве.     

Поради несъвършенството на старата наредба – липсата на по-точни критерии и отчетност за признати разходи се забелязва една тенденция, която е обезпокоителна. Всяка година броят на спортните клубове в Бургас се увеличава с няколко и след година дейност всеки има право на субсидия от общината. По никакъв начин децата и спортистите на Бургас не са станали повече. Според мое мнение клубовете се увеличават за сметка на качеството. При тези по-ясни критeрии ще се разместят пластовете за получаване на средствата за подпомагане. А на новите бази в бъдеще ще подкрепяме нашите бургаски деца.  

снимка: BurgasNews

Още новини от Бургас

Няма бедстващи в Бургас

Възстановено е електричеството в село Извор и към 8 ч. днес няма населено място без ток на територията на община Бургас. Екипи на ВиК отстраняват… Прочети още »
 • Зорница София: Следвах историята на едни изумителни хора Зорница София: Следвах историята на едни изум
 • Проф. Искра Баева, историк: Превърнахме патриотизма и идеалите в консумация Проф. Искра Баева, историк: Превърнахме патри
 • Акад. Бл. Сендов: Един политик трябва да знае кога да слезе от власт Акад. Бл. Сендов: Един политик трябва да знае
 • Д-р Николай Михайлов: Румен Радев дебютира като победител срещу победени Д-р Николай Михайлов: Румен Радев дебютира ка
 • Проф. Иво Христов: Намираме се в изтрезвителя на историята Проф. Иво Христов: Намираме се в изтрезвителя
 • Геновева Петрова: Националисти и популисти ще са в следващия парламент Геновева Петрова: Националисти и популисти ще
 • Д-р Кунчев: Грипният вирус се мени, ваксината може и да не го хване Д-р Кунчев: Грипният вирус се мени, ваксината
 • Ананиева: Следим за здравословно хранене в училищата Ананиева: Следим за здравословно хранене в уч
 • Руска Бояджиева: Въвеждането на транспортна схема зависи от електронната билетна система Руска Бояджиева: Въвеждането на транспортна с
 • Акад. Георги Марков: Трябва да си заградим двора Акад. Георги Марков: Трябва да си заградим дв
 • Борисов: Ние предотвратяваме изграждането на огради в сърцето на Европа, не бива да оставаме сами Борисов: Ние предотвратяваме изграждането на
 • Мария Матева: Замислям да се върна на килима Мария Матева: Замислям да се върна на килима

Не пропускайте