Процесът с най–позорна слава в историята

Процесът с най–позорна слава в историята

Вторник, 07 Март 2017 01:00
Законът, даден на Моисей за израилтяните, е наречен „най–великата и напредничава правна система, прилагана някога“. По времето на Исус обаче равините, които създавали правила за всичко, добавили към него множество постановления, голяма част от които по–късно били включени в Талмуда. Дали при процеса срещу Исус били спазени библейските, както и добавените към тях закони?
Дали арестуването на Исус било вследствие на непротиворечащи си показания, дадени от двама свидетели пред съда по отношение на конкретно престъпление? Това било едно от изискванията за законен арест. През първи век в Палестина ако един юдей смятал, че даден закон е нарушен, предявявал обвинението си пред съда по време на редовните заседания. Съдът нямал право да повдигне обвинения, но само да ги проучи. Единствените обвинители били свидетелите на извършеното престъпление. Съдебната процедура започвала, когато показанията на поне двама свидетели съвпадали. После се повдигало обвинение, водещо до арестуването на предполагаемия извършител на престъплението. Не било достатъчно само един свидетел да даде показания. Но в случая на Исус юдейските религиозни водачи търсели „най–подходящия начин“ да го убият. Той бил заловен, когато се появил „удобен случай“ — през нощта и „без да има множество наоколо“.
По време на ареста на Исус нямало повдигнато обвинение срещу него. Свещениците и Синедрионът, юдейският върховен съд, започнали да търсят свидетели едва след като той бил заловен. Те не успели да намерят двама свидетели, чиито показания да съвпадат. Освен това в задълженията на съда дори не влизало да търси свидетели. Адвокатът Тейлър Инес казва: „Да съдиш един човек, особено когато става въпрос за живота му, без преди това конкретно да си посочил престъплението, заради което го съдиш, с право се смята за грубо нарушение на закона.“
Исус бил хванат от тълпата и отведен в къщата на Анна, предишният първосвещеник, който започнал да го разпитва. С действията си Анна пренебрегнал изискването обвинения в тежки престъпления да бъдат повдигани и разглеждани през деня, а не през нощта. Нещо повече, установяването на фактите трябвало да стане в открито заседание на съда, а не при закрити врати. Тъй като разбирал, че разпитът, на който бил подложен от Анна, е незаконен, Исус отговорил: „Защо питаш мене? Питай онези, които чуха какво им говорих. Ето, те знаят какво съм казал.“ Анна трябвало да разпитва свидетелите, а не обвиняемия. Забележката на Исус трябвало да подтикне един честен съдия да се придържа към съдебната процедура, но явно Анна не се интересувал от въздаването на справедливост.
Заради думите си Исус получил плесница от един от стражите и това не била единствената проява на насилие спрямо него през тази нощ. Според закона за градовете за убежище, записан в 35 глава на библейската книга Числа, обвиняемият трябвало да бъде защитен от несправедливо отношение, докато вината му не бъде установена. Следователно на Исус трябвало да му бъде осигурена такава защита.
След това Исус бил отведен в дома на първосвещеника Каиафа, където незаконният нощен процес продължил. Там, в разрез с всякаква справедливост, свещениците се опитали да намерят „лъжливо свидетелство срещу Исус, за да го убият“, но нямало двама свидетели, чиито показания относно казаното от Исус да съвпадат. Затова първосвещеникът се опитал да накара Исус да уличи сам себе си. Той го попитал: „Нищо ли няма да отговориш? Не чуваш ли какво свидетелстват против тебе?“ Но постъпката му била незаконна. Адвокатът Инес, цитиран по–горе, обяснява: „Задаването на такъв въпрос на обвиняемия и осъждането му въз основа на думите му било нарушение на закона.“
Най–накрая обвинителите намерили нещо, за което да се хванат. В отговор на въпроса им „Ти ли си Христос, Синът на Благословения?“ Исус казал: „Аз съм. И вие ще видите Човешкия син, седящ отдясно на Силния и идващ с небесните облаци.“ Свещениците сметнали това за богохулство и ‘всички решили, че Исус заслужава да умре’.
Според Моисеевия закон съдебните процеси трябвало да се провеждат публично. Но процесът срещу Исус бил воден тайно. Не било позволено на никого да говори в негова защита. Не било разследвано твърдението му, че е Месията. Също така Исус нямал възможността да извика свидетели, които да го защитят. Липсвало и обичайното за един процес гласуване на съдиите дали обвиняемият е виновен, или невинен.
Пред Пилат
Тъй като юдеите явно нямали право да убият Исус, го завели при римския управител Понтий Пилат. Първият въпрос, който Пилат им задал, бил: „В какво обвинявате този човек?“ Знаейки, че Пилат няма да признае тяхното фалшиво обвинение за богохулство, юдеите се опитали да го накарат да осъди Исус, без да разследва фактите. Те му казали: „Ако този човек не беше престъпник, нямаше да го доведем при тебе.“ Но Пилат отхвърлил този довод и затова юдеите отправили ново обвинение: „Установихме, че този човек покварява народа ни, забранява плащането на данъци на императора и казва за себе си, че е Христос, царят.“ По този начин те хитро сменили обвинението си от богохулство в измяна.
Обвинението, че Исус „забранява плащането на данъци“, било пълна лъжа и юдеите знаели това. Исус учел другите точно на обратното. А що се отнася до твърдението, че Исус нарича себе си цар, Пилат бързо разбрал, че човекът пред него не представлява заплаха за Рим. „Не намирам никаква вина в него“, заявил той. Пилат бил убеден в невинността на Исус по време на целия процес.
Най–напред Пилат се опитал да пусне Исус, възползвайки се от обичая за освобождаването на един затворник по случай Пасхата. Но в крайна сметка той освободил Варава, който бил осъден за размирици и за убийство.
Следващият опит на римския управител да освободи Исус бил да намери компромис. Той наредил Исус да бъде бичуван. След това позволил на войниците да го облекат в пурпурна дреха, да сложат на главата му венец от тръни, да го бият и да му се подиграват. После за пореден път Пилат обявил Исус за невинен. С други думи той искал да каже на свещениците: ‘Това не ви ли е достатъчно?’ Вероятно се надявал видът на измъчвания от римляните мъж да задоволи жаждата им за отмъщение или да събуди съжаление у тях. Но не станало така.
В повествованието четем: „Пилат търсеше възможност да освободи [Исус]. Но юдеите викаха: ‘Ако освободиш този човек, не си приятел на императора. Всеки, който твърди, че е цар, говори против императора.’“ По онова време на власт бил император Тиберий, който бил известен с това, че убивал всекиго, когото сметнел за нелоялен, дори и високопоставени служители. Пилат вече бил разгневил юдеите и не можел да си позволи да рискува повече и да бъде обвинен в нелоялност. Думите на тълпата били прикрита заплаха, или изнудване, и Пилат се изплашил. Той се поддал на натиска и заповядал Исус, който бил напълно невинен, да бъде прикован на стълб.
Преглед на доказателствата
Църквите на т.нар. християнство са използвали записаното в евангелията относно Исусовата смърт, за да събудят антиеврейски настроения, но тази мисъл била далеч от умовете на писателите на евангелията, тъй като самите те били евреи.
За богохулство се смятало непочтителната употреба на Божието име или присвояването на власт, която принадлежи единствено на Бога. Обвинителите на Исус не представили никакви доказателства, че той е направил това.
Юдейските закони през първи век
Юдейската устна традиция, записана през първите векове от нашата ера, но за която се твърди, че е от дълбока древност, съдържала следните постановления относно съдебните процеси по тежки престъпления:
▪ Първо се изслушват доводите за оправдание
▪ Съдиите трябва да направят всичко възможно да спасят обвиняемия
▪ Съдиите могат да привеждат доводи в полза на обвиняемия, но не и против него
▪ Свидетелите трябва да бъдат предупредени относно сериозността на своята роля
▪ Свидетелите се разпитват поотделно и не в присъствието един на друг
▪ Показанията им по всички съществени факти — дата, място, час и други — трябва да съвпадат
▪ Обвиненията трябва да бъдат повдигани и разглеждани през деня, а не през нощта
▪ Съдебни дела не се водят в навечерието на съботен ден или на празник
▪ Процесът може да започне и да завърши на същия ден, ако присъдата е благоприятна. В противен случай той трябва да приключи на следващия ден. Тогава присъдата се произнася и изпълнява
▪ Съдебните дела по тежки престъпления се водят най–малко от 23 съдии
▪ Съдиите гласуват за оправдание или за осъждане един по един, започвайки от най–младия. Секретари записват оправдателните гласове и осъдителните гласове
▪ За оправдание е достатъчно обикновено мнозинство, но за осъждане се изисква мнозинство с два гласа повече. Ако гласувалите за осъждане са обикновено мнозинство, броят на съдиите трябва да се увеличи с двама и това се повтаря, докато се вземе валидно решение
▪ Издаването на осъдителна присъда, без поне един от съдиите да е на страната на обвиняемия, е невалидно. Единодушно взетото решение за виновност е смятано за „знак за заговор“
Нередности в процеса срещу Исус
▪ Съдът не изслушал никакви аргументи, нито свидетели в защита на Исус
▪ Нито един от съдиите не направил опит да защити Исус. Те били негови врагове
▪ Свещениците потърсили лъжесвидетели, за да осъдят Исус на смърт
▪ Процесът се състоял нощем при закрити врати
▪ Процесът започнал и завършил в рамките на един ден, в навечерието на празник
▪ Исус бил арестуван, без преди това да е било повдигнато обвинение
▪ Твърдението на Исус, че е Месията, което било сметнато за богохулство, не било разследвано
▪ Когато Исус бил заведен при Пилат, обвинението срещу него било сменено
▪ Обвиненията били лъжливи
▪ Пилат обявил Исус за невинен, но въпреки това го предал на смърт

Още новини от Бургас

Последен ден за отстъпка от данъците върху личните доходи

Днес изтича крайният срок за ползване на отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица… Прочети още »
 • Първите фараони са били от Балканите Първите фараони са били от Балканите
 • Черно море - люлка на велики древни цивилизации Черно море - люлка на велики древни цивилизац
 • 104 години от Първия геноцид в Европа - срещу тракийци 104 години от Първия геноцид в Европа - срещу
 • Най-простото обяснение, какво е доларът Най-простото обяснение, какво е доларът
 • Митът "681-ва година" Митът "681-ва година"
 • Смъртта на Хипатия – началото на упадъка Смъртта на Хипатия – началото на упадъка
 • Ленин се промъква в Русия в запечатан влак Ленин се промъква в Русия в запечатан влак
 • Метресите на кралете, запомнени от историята Метресите на кралете, запомнени от историята
 • Подземните крепости на Третия райх Подземните крепости на Третия райх
 • Процесът с най–позорна слава в историята Процесът с най–позорна слава в историята
 • Копието на Лонгин Копието на Лонгин
 • Знамето на Стилияна - първообраз на днешния трибагреник Знамето на Стилияна - първообраз на днешния т

Не пропускайте